(1)
Kääriäinen, L. Geenitekniikan Tarina. TT 2000, 18.