(1)
Tommila, P. Tiedeyliopiston Tulo Suomeen. TT 2000, 18.