(1)
Rauhala, L. Medikalisaatio Ja Psyykkiset häiriöt. TT 2000, 18.