(1)
Kulonen, U.-M. Lämpimänrouheita Nuolaisuja Fennougristiikkaan. TT 2000, 18.