(1)
Honko, L. Vapauttakaamme Elias Lönnrot. TT 1998, 16.