(1)
Hjerppe, R. Kansainväliset Vertailut Historiantutkimuksessa – hyödyllisiä Mutta Vaativia. TT 1998, 16.