(1)
Pihlström, S. Luovan Ihmisen Puolustajia?. TT 2005, 23.