(1)
Hakulinen, A. Kielioppi Apuna Kielestä Puhuttaessa ñ Esimerkkinä äidinkielenopetus. TT 1997, 15.