(1)
Enkvist, N. E. Eri Tieteenalojen Arvoperusteista. TT 1997, 15.