(1)
Leppälahti, M. Lahjakkaan Naisen Tarina. TT 2017, 35.