(1)
Salmela, M. Affektiivinen käänne: Yksi Vai Monia? Käsitteellisiä Ja Metodologisia Pohdintoja. TT 2017, 35.