(1)
Vuorinen, I. Itämeren Muuttuva Ekosysteemi. TT 2017, 35.