(1)
Penttonen, J. Mitä Tekniikan Tutkimus Voisi Oppia Karl Popperin Tieteenfilosofiasta?. TT 2017, 35.