(1)
Leskelä, A.; Saxén, H. Antibioottiresistenssi – Missä mennään?. TT 2017, 35.