(1)
Itkonen, E. Kielitiede Ja Totuus. TT 1999, 17.