(1)
Ahmavaara, Y. Tiede Ja länsimainen Sivistys. TT 1999, 17.