(1)
Roos, M. Filosoferna Och Verkligheten. TT 2000, 18.