(1)
Vanhanen, T. Eriarvoisuuden Biologisesta Perustasta. TT 2001, 19.