(1)
Lagerspetz, M. Hyvinvointiyhteiskunnan Kurinpalautus. TT 2017, 35.