(1)
Leppälahti, M. Koditon maailmankansalainen. TT 2017, 35.