(1)
Salmenniemi, S. Sosiologinen mielikuvitus ja toivon politiikka. TT 2018, 36.