(1)
Ainalinpää, E. Taide ja kestävä kehitys. TT 2018, 36.