(1)
Vaattovaara, M.; Joutsiniemi, A. Kohti Monimuotoistuvan Kaupungin ymmärrystä Ja Kehityksen Ohjaamista. TT 2018, 36.