(1)
Raento, P. Värikästä historiaa perinpohjaisesti. TT 2018, 36.