(1)
Löppönen, P.; Vuorio, E. Tutkimusetiikka Suomessa 1980-luvulta tähän päivään. TT 2013, 31.