(1)
Savolainen, K. Miten ennustaa uusien synteettisten nanomateriaalien haittaominaisuuksia ja terveysvaaroja. TT 2013, 31.