(1)
Karvonen, E. Tieto paitsi kuvaa todellisuutta myös rakentaa sitä. TT 2013, 31.