(1)
Määttänen, P. Filosofian Uudistaminen – Yhä alkutekijöissään. TT 2013, 31.