(1)
Hietala, M. Aira Kemiläinen – aatehistorian ja nationalismin tutkija. TT 2019, 37.