(1)
Karvanen, J. Kustannustehokkuus Kokeellisessa Ja Havainnoivassa Tutkimuksessa. TT 2013, 31.