(1)
Leppälahti, M. Esseitä Lukemisesta. TT 2019, 37.