(1)
Päivänen, J. Yliopistolliset istuimet rahista oppituoliin. TT 2013, 31.