(1)
Määttänen, P. Jottei Totuus Unohtuisi. TT 2019, 37.