(1)
Pakkasvirta, J. Mitä Anderson Tarkoittikaan "Kuvitellulla yhteisöllä"`?. TT 2019, 37.