(1)
Väyrynen, R. Lännen Propaganda Suomessa. TT 2019, 37.