(1)
Sepänmaa, Y. Esteettinen ympäristösivistys. TT 2020, 38.