(1)
Kortti, J. Valtiotieteet Tiedepolitiikan Kohteena Ja tekijänä. TT 2020, 38.