(1)
Kortti, J. Valtiotieteet tiedepolitiikan kohteena ja tekijänä. TT 2020, 38.