(1)
Määttänen, P. Tiedettä tietoisuudesta?. TT 2020, 38.