(1)
Leppälahti, M. Perimmäisten Viisauksien etsijöitä. TT 2020, 38.