(1)
Mäki, U. Pöytä on katettu tieteenfilosofialle. TT 2020, 38.