(1)
Mäki, U. Pöytä on Katettu Tieteenfilosofialle. TT 2020, 38.