Hyvönen, E. (2021). Digitaalisten ihmistieteiden keskus HELDIG profiloi Helsingin yliopiston humanistisia aloja. Tieteessä Tapahtuu, 39(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/102658