Martikainen, S.-J., & Oikarinen, T. (2023). Työn merkityksellisyys kumpuaa sen sosiaalisesta arvosta. Tieteessä tapahtuu, 41(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/129068