Himanka, J. (2014). Suhteellisuusteoria on filosofiaa. Tieteessä Tapahtuu, 32(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/41568