Kekkonen, J. (2008). Vertailevan tutkimuksen haasteita. Tieteessä tapahtuu, 26(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/482