Pekkarinen, E., & Suurpää, L. (2015). Yhteiskunnallinen vaikuttaminen edellyttää kollektiivisia käytäntöjä. Tieteessä Tapahtuu, 33(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/53331