Gothóni, R. (2002). ”Oikeaan osuminen” hermeneuttisen totuuden laatutakeena. Tieteessä Tapahtuu, 20(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57502