Mazzarella, M. (2001). Vad förmår skönlitteraturen ge medicinare?. Tieteessä Tapahtuu, 19(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57995