Pihlström, S. (2001). Fyysikon uskonnollisuus, uskontotieteilijän uskonnottomuus. Tieteessä Tapahtuu, 19(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58000