Frösén, J. (2000). Obodianoksen testamentin tarina. Tieteessä Tapahtuu, 18(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58186